Ticari Bilgiler
FİRMA BİLGİLERİ
 • SİSTEMNET BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT 2. SOKAK GİYİMKENT B11 77/A ESENLER/İSTANBUL
 • ATIŞALANI
 • 7570513757
 • 101936-5
 • +902126778888
 • +902126778890
 • 34235
 • muhasebe@sistemnet.com.tr
MERSİS
 • 0757051375700001
 • 06-10-2017
 • İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA
 • sistemnetbilgi@hs01.kep.tr
BANKA BİLGİLERİ
 • TR25 0004 6012 7500 1000 0391 39
 • TR33 0004 6012 7588 8000 0384 22

PAYLAŞ